SOCIAL MEDIA MANAGEMENT

Les estratègies que es duen a terme a través de les xarxes socials són el cor dels Plans de Màrqueting per a una empresa. Des de Pallars Comunicació utilitzem cinc estratègies de Social Media per incrementar les vendes de la seva empresa i obtenir un retorn de la inversió tant en termes qualitatius com quantitatius.

Aquestes estratègies no només consisteixen en mesurar el nombre de fans i en observar els comentaris rebuts, tot i que aquestes dades també són importants i han de ser mesurades, però es tracta d’anar una mica més enllà i definir mètriques reals com leads generats, conversió a clients i ingressos produïts.

Una de les principals estratègies en Social Media és millorar la imatge de la marca i el posicionament d’una empresa; per això, la clau d’una bona estratègia és planificar accions com, per exemple, crear vídeos virals que es distribueixin en plataformes com YouTube. Hem de veure com aprofitar cada un dels elements per a generar vendes. Les xarxes socials brinden la seva capacitat per utilitzar-les com a eina per fer estudis de mercat que ens aportaran dades molt valuoses per al nostre negoci.

xarxes-socials-estratègia

Cal marcar doncs, quins són els objectius que pretén aconseguir la nostra empresa i on es vol arribar, per tal de dissenyar una estratègia adequada a les nostres expectatives. Hi ha diferents objectius i cada empresa en busca uns de diferents. Un d’ells, per exemple, podria ser aconseguir un nou client, o un altre, fidelitzar els que ja tenim. Per aquestes dues ‘missions’ les xarxes socials són una bona eina.

Un altre objectiu, podria ésser, generar bases de dades de potencials clients. Aquesta és una de les estratègies de màrqueting més rendibles a mitjà i llarg termini ja que ens permet obrir un canal de comunicació amb persones interessades en el nostre producte o servei. Un cop aconseguides aquestes dades (nom i correu electrònic), podem enviar comunicacions directes i personals, amb l’ajuda de campanyes d’email màrqueting, o com dèiem, directament des de les xarxes socials.

Les xarxes socials obren un món de possibilitats per aconseguir allò que l’empresa es proposi, ja sigui una multinacional, una mitjana o petita empresa, de forma que utilitzar-les com a eines són una de les claus més útils de la comunicació online.

Treballant de la mà de Pallars Comunicació arribaràs allà on et proposis!